Disclaimer

KvK is 37139230 Hotel Groep Texel

De hier vermelde voorwaarden van Hotel Groep Texel zijn van toepassing op het gebruik van de website van Hotel Groep Texel, waarmee de bezoeker wordt geacht in te stemmen.

Aan de verstrekte informatie wordt door Hotel Groep Texel de grootst mogelijke zorg besteed. Toch bestaat er de mogelijkheid dat de informatie, software, producten en diensten die op deze website worden aangeboden onnauwkeurigheden of typografische fouten kunnen bevatten. Aan de teksten en tarieven van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

De verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van Hotel Groep Texel. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Hotel Groep Texel.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Deze site kan links bevatten naar websites van derden. Hotel Groep Texel wil elke aansprakelijkheid uitsluiten voor sites (links) waarnaar zij op haar eigen website verwijst.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.